سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاطرات دانشجویی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

گاهی فقط سکوت

    نظر

چشمت به چشم ما و دلت پیش دیگریست!

جای گلایه نیست که این رسم دلبریست!

هر کس از نظرت گذشت در دلت نشست!

                                       تنها گناه آینه ها زود باوریست!!!!یعنی چی؟

فاضل نظری.