سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خاطرات دانشجویی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

ماده651 (ق.م)-مزاحم تلفنی

    نظر

ماده 641 قانون مجازات اسلامی قابل توجه اراذل و بیکار و سادیسمی که تو این زمونه کم نیستن!!!!!

هرگاه کسی بوسیله ی تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد!!!